Tân Tây Du Ký (43): Bát Giới chơi trò tiểu nhân

Tân Tây Du Ký (43): Bát Giới chơi trò tiểu nhân

(cuoi 24h) – Vẫn ấm ức với Ngộ Không về nhiều chuyện, Bát Giới luôn muốn tìm cơ hội để nói xấu Ngộ Không với sư phụ.

Tân Tây Du Ký (43): Bát Giới chơi trò tiểu nhânTân Tây Du Ký (43): Bát Giới chơi trò tiểu nhânTân Tây Du Ký (43): Bát Giới chơi trò tiểu nhânTân Tây Du Ký (43): Bát Giới chơi trò tiểu nhânTân Tây Du Ký (43): Bát Giới chơi trò tiểu nhânTân Tây Du Ký (43): Bát Giới chơi trò tiểu nhân

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận