Trộm sữa

Đứa nào bú trộm của ông Mà mùi bia rượu cứ nồng cả lên Ông vừa mỗi tí ngủ quên Đứa nào trộm sữa…
Lời vợ dặn

Ruộng nhà không chịu thâm canh Không lo cày xới, để dành cho ai? Trốn đi cày mướn bên ngoài Sức đâu còn để…
Dạy chồng

Bà đây chỉ mỗi ngắn chân Đùi to là bởi thừa cân thôi mà Tại sao lại dám bỏ bà Ra ngoài tìm kiếm…