Một ngày khó ở

Thơ vui: Một ngày khó ở Tự dưng chiếc lá nhỏMọc kiểu đéo gì đây?Sao lại màu xanh thế?Ai cho mọc trên cây?Còn đèn…
Là con gái

Là con gái nên cười nhiều em ạ Khóc họ thương nhưng mấy kẻ thật lòng Tự yêu mình đừng ỷ lại người dưng…
Có thai rồi

Trên đời có những chuyện bi hài nhiều khi xả ra không ai lường trước được. Một anh chồng vì quá vui mừng khi…
Chọn vợ

Thơ vui chọn vợ (Cấm phụ nữ đọc- Lỡ đọc cấm tự ái) Thơ: Hai Danh Con ơi mẹ dặn mấy lời Khắc ghi…