Cô kia búi tóc đuôi gà

Cô kia búi tóc đuôi gà

Nắm đuôi cô lại hỏi nhà ở mô?

Nhà em ở phố Miễn vô

Thuộc phường Cấm đến,thuộc lô Miễn vào

***

-Hữu duyên thiên lý ăn vjên gack.

-Vô duyên chém gió tát vỡ mồm.

-Cùi chỏ sang ngang răng li biệt.

-Đầu gối lên ngôi vĩnh biệt hàm!!!

***

Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau

Đã chửi, phải chửi thật đau

Chửi mà hiền quá còn lâu nó chừa..

Chia sẻ bài này với bạn bè

9 Trả lời to "Cô kia búi tóc đuôi gà"

Bình luận