Xớn xa xớn xác – Hoài Linh

Hài kịch: Xớn Xa Xớn Xác

Nghệ sĩ hài: Hoài Linh, Phú Quý, Hồng Tơ, Phú Quý, Phương Dung
Trích trong DVD Cười với Hoài Linh 16

Bạn muốn quảng cáo tại đây? Hãy liên hệ chúng tôi

Download video trên * Xem ở cửa sổ lớn «

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận