Xin quý khách ổn định chỗ ngồi!

Xin quý khách ổn định chỗ ngồi, tàu sắp vào hầm!!!

Xin quý khách ổn định chỗ ngồi, tàu sắp vào hầm!!!

Đánh giá bài viết

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Xin quý khách ổn định chỗ ngồi!"

Bình luận