Tân Tây Du Ký (66): Vương quốc tắc đường

Xong vụ Bà La Sát, thầy trò Đường Tăng lại gặp một vương quốc kỳ quái vô cùng!

Tân Tây Du Ký (66): Vương quốc tắc đường 1

Tân Tây Du Ký (66): Vương quốc tắc đường 2

Tân Tây Du Ký (66): Vương quốc tắc đường 3

Tân Tây Du Ký (66): Vương quốc tắc đường 4

Tân Tây Du Ký (66): Vương quốc tắc đường 5

Tân Tây Du Ký (66): Vương quốc tắc đường 6

Tân Tây Du Ký (66): Vương quốc tắc đường 7

Tân Tây Du Ký (66): Vương quốc tắc đường 8

Tân Tây Du Ký (66): Vương quốc tắc đường 9

Tân Tây Du Ký (66): Vương quốc tắc đường 10

Tân Tây Du Ký (66): Vương quốc tắc đường 11

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận