Vẹt khôn

Tèo vừa mới mua một con vẹt ngoài chợ. Nó hí hửng mang vẹt ra tập nói.

Tèo : – Tôi biết nói.

Con vẹt : – Tôi biết nói, tôi biết nói.

Tèo : – Tôi biết đi.

Con vẹt : -Tôi biết đi, tôi biết đi.

Tèo : – Tôi biết bay.

Con vẹt : – Mày chém gió àh!!!??? =))

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận