Tôn giáo nào có mem đông nhất?

Trên thế giới có nhiều tôn giáo khác nhau và các tín đồ đều có cách cầu nguyện cũng khác nhau, VD như:

_ Phật giáo : A di đà phật !
_Thiên chúa giáo: A men †
_ Hồi giáo : A la !

Nhưng 2 tôn giáo có số lượng đông nhất, đông hơn tất cả các tôn giáo kia cộng lại. Ðặc biệt có số lần cầu nguyện lớn nhất trong ngày, đó là:

+ Mobile giáo : A lô !
+ Dâm giáo: A…a..a…a..a…

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Tôn giáo nào có mem đông nhất?"

Bình luận