Tôi đã bảo hắn bị điên!

Tại đồn cảnh sát có cuộc gọi đến :
– ….!Alo ?
– Có một tên tâm thần vừa trốn khỏi bệnh viện .
– Hình dáng hắn thế nào ?
– Bận áo kẻ sọc , đầu trọc , tóc tai bù xù !
– Đầu trọc sao lại tóc tai bù xù ?
– Thì tôi đã bảo hắn bị điên rồi mà . ❓

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận