Tò mò hả kon

Trong một bệnh viện tâm thần, các bác sĩ rất ngạc nhiên thấy bệnh nhân của mình thi nhau leo lên cây và chỉ cái gì đó. Một vị thử leo lên xem. Bất ngờ các bệnh nhân thi nhau nhảy xuống, miệng hô :
+ Chín rồi, rụng thôi
Bác sĩ hoảng quá kêu :
– tôi chưa chín
Bệnh nhân thi nhau gào lên :
+ Chưa chín thì ném cho nó rụng
Vài ngày sau, người ta thấy ông bác sĩ nọ ngơ ngơ đi trong sân bệnh viện.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận