Trả lời đúng

Trên lớp học…
Bây giờ cô sẽ đưa ra một câu hỏi.Ai mà trả lời được thì cô sẽ cho bạn đó 10 điểm và được về sớm trước 1h đồng hồ.
Vừa dứt lời, Tú cầm cặp ném vèo qua cửa sổ ….

Cô giáo : Ai !!!? Em nào ?? Em nào vừa ném cặp qua cửa sổ ?????
Tú đứng phắt dậy : Em ạ ! Em trả lời đúng rồi nhé ,em chào cô em vềềề …..!!!!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận