Tính toán tí ^^!

1.Gà đẻ trứng
5 con gà 5 ngày đẻ được 5 trứng, 50 ngày cần 50 quả trứng, vậy cần có bao nhiêu con gà?
2. Điền các phép tính
Bạn hãy điền vào 3 dòng tính dưới đây các dấu phép tính để thỏa mãn đẳng thức ?
a) 2 3 4 5 6 7 1 = 51
b) 5 6 7 1 2 3 4 = 51
c) 6 7 1 2 3 4 5 = 51
3. Có bao nhiêu con ong
Một con ong đang đi tìm mật hoa thì phát hiện thấy một nơi có nhiều mật, nó liền bay về gọi thêm 10 con khác nhưng, vẫn không hút hết mật. Vì vậy lại quay về và mỗi con gọi thêm 10 con ong nữa, tất cả cùng hút mật, nhưng vẫn còn thừa nhiều. Vì vậy các con ong lại bay đi tìm đồng đội, mỗi con lại gọi 10 con nhưng vẫn chưa hết. Các con ong lại đi tìm bạn, mỗi con lại rũ thêm 10 con khác. Lần này thì hút hết mật.
Theo các bạn, có biết có tổng cộng bao nhiêu con ong đi đến hút mật ?
4. Chiếc đồng hồ cổ
Có một chiếc đồng hồ cổ, mỗi giờ chậm 4 phút, trước lúc 3 giờ đã đối chiếu với một chiếc đồng hồ chạy chuẩn, bây giờ là 12h theo đồng hồ chuẩn. Hỏi chiếc đồng hồ cổ chạy bao nhiêu phút nữa mới chỉ 12h ? Tại sao
5. Cửa hàng bán gì?
Ven hai bên đường phố thương nghiệp có 6 cửa hàng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trong đó vị trí cửa hàng số 1 và vị trí các cửa hàng khác có mối quan hệ như sau :
1) Bên cạnh cửa hàng số 1 là cửa hàng sách.
2) Đối diện cửa hàng sách là cửa hàng hoa.
3) Cạnh cửa hàng hoa là cửa hàng bách hóa.
4) Đối diện cửa hàng số 4 là cửa hàng số 6.
5) Cạnh cửa hàng số 6 là một quán bar.
6) Cửa hàng số 6 và cửa hàng văn phòng phẩm nằm trên cùng một con đường.
Vậy cửa hàng số 1 là cửa hàng bán gì?

Chia sẻ bài này với bạn bè

22 Trả lời to "Tính toán tí ^^!"

 1. Câu 1: 5 con gà đẻ 5 quả trứng trong 5 ngày
  => 1 con gà đẻ 1 trứng/ngày.
  => Chỉ cần 1 con gà để đẻ 50 quả trứng trong 50 ngày

  Trả lời
 2. câu 4 : chiếc đồng hồ cổ chạy 36 phút nữa mới đến 12h. Bởi vì lúc 3h đối chiếu với đồng hồ chuẩn vậy lúc 3h đồng hồ cổ chạy chính xác, từ 3h đến 12h là 9h mà mỗi giờ chậm 4 phút, vậy ta có 4 x 9 = 36 phút . Tôi không chắn chắn lắm ^^!

  Trả lời
 3. câu 3 : có 11.000 con ong vì 1 con rủ 10 con => 11 con , mỗi con rủ 10 => 11 x 10= 110con , 110 con moi con rủ 10 con => 110×10= 1100, 1100 mỗi con rủ 10 con => 1100×10=11000.

  Trả lời
  1. vao sao luc dau` la 11 chu k phai la 10 =]] 1×10=10
   11 con moi con ru them 10 con => no ru them 10×11=110
   +11con luc dau = 121 con moi con ru them 10 con => 121×10= 1210
   +121______ = 1331 con moi con ru them 10 con => 1331×10 = 13310
   +1331______ = 14641 con ,,,,, theo minh nghi la vay ,

   Trả lời

Bình luận