Chào hỏi Phí Phèo

Chí Phèo ra đường gặp ông Tây, nghĩ ổng hổng biết tiếng Việt.
Chí Phèo: – Mẹ mày thằng Tây.
Ông Tây: – What’s your name?
Chí Phèo thấy Tây bắt chuyện thì mừng húm:
…- My name’s Chí Phèo.
Ông Tây: – Địt mẹ Chí Phèo.
Chí Phèo tức… lòi phèo!

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chào hỏi Phí Phèo"

Bình luận