Thuyết phục

Người bán hàng ở một hiệu buôn trong làng cố thuyết phục người nông dân mua một chiếc xe đạp.

– Tôi thà bỏ tiền mua một con bò sữa còn hơn.

– Nhưng thử nghĩ mà coi – người bán hàng khăng khăng – trông anh thộn tới mức nào nếu cưỡi con bò ấy mà đi.

Người nông dân đáp:

– Nhưng nếu tôi cố bắt chiếc xe đạp ấy cho ra sữa thì trông còn thộn gấp bội.

mon kho chay, tai chinh, thuc duong

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận