Thú vui.. hút thuốc! (Part 2)

Thuốc lào cũng có cái hay …
Kéo ngay một phát ngất ngây cuộc đời ….
Vợ con mật sức la trời …
Đời ông thiếu nó như dao đâm đầu …
TRải qua bao cuộc bể dâu ..
Có nó ông thấy đở sầu từng đêm …
Đêm đêm mê thứ lim rim
Kệ vợ sách gói im lìm bỏ đi ….
Nghe chi bao tiếng thị phi …
Thuốc lào ông có ông phi ào ào …
Bốn con ba đứa xanh xao ..
Một đứa thất thỏm củng nghiền như ông ..
Con tông giống cánh giống lông
Chung nhau ống điếu cuộc đời vui vui …….

***

Một thằng hút bốn thằng say
Hai thằng châm điếu ngã lăn quay
Bà già vác củi loay hoay
Rít phải hơi thuốc lăn ngay xuống đồi
Ngọc hoàng thấy vậy, phán: “hay!”
Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào.

***

Bình tròn phành phạch, đít bảnh bao,
Mân mân, mó mó đút ngay vào
Thủy hỏa tương giao sôi sùng sục
Âm dương hòa khí sướng làm sao!
(Hồ Xuân Hương)

Chia sẻ bài này với bạn bè

9 Trả lời to "Thú vui.. hút thuốc! (Part 2)"

 1. Móc thuốc ra như kỵ sĩ cầm đao
  Bật diêm lên như ngàn sao lấp lánh
  Hít thuốc vào như đoàn tahuf chuyển bánh
  Nhả khói ra như Rồng múa Phượng bay

  Xuân Hạ Thu Đông đủ bốn mùa
  Thuốc thời biết hút chẳng biết mua
  Thấy ai hút thuốc tà tà tới
  Miệng mấp hơi mày mắt đá lim dim .

  Trần Tái Thuận !

  Trả lời
 2. Móc thuốc ra như kỵ sĩ cầm đao
  Bật diêm lên như ngàn sao lấp lánh
  Hít thuốc vào như đoàn tàu chuyển bánh
  Nhả khói ra như Rồng múa Phượng bay

  Xuân Hạ Thu Đông đủ bốn mùa
  Thuốc thời biết hút chẳng biết mua
  Thấy ai hút thuốc tà tà tới
  Miệng mấp hơi mày mắt đá lim dim .

  Trần Tái Thuận !

  Trả lời

Bình luận