Thật không công bằng

Sau khi ký vào biên bản nộp phạt, Ku Tèo hậm hực hỏi cảnh sát:
– Thật không công bằng. Nhiều xe khác cũng chạy nhanh, sao chỉ có mình tôi bị phạt?
Viên cảnh sát hỏi lại:
– Có bao giờ anh đi câu không?
– Có, thì sao?
– Vậy có bao giờ anh câu được tất cả cá trong hồ không? – viên cảnh sát hỏi tiếp ☺

Thật không công bằng3.47/5 (69.40%) 351 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận