Tây Du Ký Hài (30): Yêu quái xài đại bác

Ngộ Không vẫn ung dung tự đắc rằng mình có thể chống đỡ được tất cả binh khí thô sơ trên thế gian nhưng khi yêu quái dùng đại bác thì sao nhỉ?

Tây du ký, Tây Du Ký Hài, Tôn Ngộ Không,Yêu quái xài đại bácTây du ký, Tây Du Ký Hài, Tôn Ngộ Không,Yêu quái xài đại bácTây du ký, Tây Du Ký Hài, Tôn Ngộ Không,Yêu quái xài đại bácTây du ký, Tây Du Ký Hài, Tôn Ngộ Không,Yêu quái xài đại bác

Giao chiến không ăn thua, Ngộ Không đành phải đàm phán…

Tây du ký, Tây Du Ký Hài, Tôn Ngộ Không,Yêu quái xài đại bácTây du ký, Tây Du Ký Hài, Tôn Ngộ Không,Yêu quái xài đại bácTây du ký, Tây Du Ký Hài, Tôn Ngộ Không,Yêu quái xài đại bácTây du ký, Tây Du Ký Hài, Tôn Ngộ Không,Yêu quái xài đại bác

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận