Tây du kí (Kiếp sau)

Trư Bát Giới kiếp sau sửa sắc đẹp thành một người đẹp trai, đến vũ trường tìm gái đẹp.

Sau khi abcxyz xong thì Bát Giới nói:

-Cô có biết ta ngày xưa xấu thế nào không? Ta là Trư Bát Giới đây!

Cô gái đẹp giật mình: – Sư huynh! Đệ là Sa Tăng đây..!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận