Tao cũng đâu có sướng…

Hai người tâm thần đèo nhau trên xe đạp, tới đoạn lên dốc cầu, người sau phân công :

– Mầy cầm lái nhé, tao ngồi sau đạp cho có thế. Sau hơn 1 giờ hì hụt, cuối cùng cũng lên đến giữa cầu.

Người sau thở đứt quãng :

– Ngồi … ngồi … ở … ở … ở đằng … đằng … sau … nãy … giờ … đạp … mệt … mệt … thấy… tía …mới … lên … lên …được!

Thằng ngồi trước lập tức trả lời:

– Tao ngồi trước cầm lái cũng đâu có sướng gì, bóp thắng mệt thấy bà luôn . 👿

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận