Tân Tây Du Ký (77): KIỀU NỮ NƯỚC ẤN

Tân Tây Du Ký (77): KIỀU NỮ NƯỚC ẤN

Nước Ấn Độ ngoài những tên cò mồi thuê nhà còn có một thứ còn đặc biệt hơn khiến thầy trò Đường Tăng phải điêu đứng.

Tân Tây Du Ký (77): KIỀU NỮ NƯỚC ẤN 1Tân Tây Du Ký (77): KIỀU NỮ NƯỚC ẤN 2Tân Tây Du Ký (77): KIỀU NỮ NƯỚC ẤN 3Tân Tây Du Ký (77): KIỀU NỮ NƯỚC ẤN 4Tân Tây Du Ký (77): KIỀU NỮ NƯỚC ẤN 5Tân Tây Du Ký (77): KIỀU NỮ NƯỚC ẤN 6Tân Tây Du Ký (77): KIỀU NỮ NƯỚC ẤN 7

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận