Tổ quốc là gì?

Đại tướng : Herry,cho tôi biết Tổ Quốc là gì ?
Herry : Thưa, Tổ Quốc là Mẹ tôi !
Đại tướng : Tốt, vậy còn David ?
David : Thưa, Tổ Quốc là mẹ của Herry !…..
=))

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tổ quốc là gì?"

Bình luận