Tân Tây Du Ký (65): Sư phụ tưởng bở

Bà La Sát và Ngưu Ma Vương cùng nhau lập mưu hãm hại Ngộ Không nhưng không thành…

Tân Tây Du Ký (65): Sư phụ tưởng bở 1Tân Tây Du Ký (65): Sư phụ tưởng bở 2Tân Tây Du Ký (65): Sư phụ tưởng bở 3Tân Tây Du Ký (65): Sư phụ tưởng bở 4Tân Tây Du Ký (65): Sư phụ tưởng bở 5Tân Tây Du Ký (65): Sư phụ tưởng bở 6Tân Tây Du Ký (65): Sư phụ tưởng bở 7

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận