Tân Tây Du Ký (56): Bát Giới thăng thiên

Dùng kem sôcôla để buộc Hồng Hài Nhi phải quy hàng xem ra vừa khó lại vừa dễ, liệu Ngộ Không có đạt được mục đích không nhỉ?
Tân Tây Du Ký (56): Bát Giới thăng thiên 1Tân Tây Du Ký (56): Bát Giới thăng thiên 2Tân Tây Du Ký (56): Bát Giới thăng thiên 3Tân Tây Du Ký (56): Bát Giới thăng thiên 4Tân Tây Du Ký (56): Bát Giới thăng thiên 5Tân Tây Du Ký (56): Bát Giới thăng thiên 6Tân Tây Du Ký (56): Bát Giới thăng thiên 7Tân Tây Du Ký (56): Bát Giới thăng thiên 8Tân Tây Du Ký (56): Bát Giới thăng thiên 9Tân Tây Du Ký (56): Bát Giới thăng thiên 10Tân Tây Du Ký (56): Bát Giới thăng thiên 11

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận