Một người lính trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm tham chiến ở nước ngoài. Từ San Francisco anh gọi…

Bạn muốn quảng cáo tại đây? Hãy liên hệ chúng tôi Download video trên * Xem ở cửa sổ lớn «