Rốt cuộc là chữ gì !!??

Có cậu học trò học đến chữ “gì”, không hiểu nên đi hỏi thầy giáo về cách đọc.
Thầy giáo: Chữ ấy đọc là “gì”.
Học trò: Vâng! Chữ ấy đọc là gì ạ?
Thầy giáo: Đọc gì!
Học trò: Thưa thầy, con hỏi là chữ ấy đọc là gì ạ?
Thầy cáu: Đọc là gì! Đọc là gì! Ta nói gì thì đọc gì… còn gì, gì thế nào nữa…! 🙄

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận