Quẳng đậu vào chuồng voi

Nhân viên an ninh trong sở thú bắt 4 đứa nhỏ tới giao cho sở cảnh sát.
Thưa ông cảnh sát trưởng! Mấy đứa trẻ này phá phách trong sở thú!
– Này mấy cháu! Nói cho bác biết là các cháu tên gì và đã làm điều gì sai trái trong sở thú vậy?
‎- Dạ cháu tên là Tí, cháu quẳng đậu vào chuồng voi!
– Cháu tên Tèo, cháu quẳng đậu vào chuồng voi!
– Cháu là Tin, cháu cũng quẳng đậu vào chuồng voi ạ!
Ông cảnh sát trưởng thấy đứa còn lại đứng xanh mặt thút thít khóc bèn hỏi:
– Trong đời ai cũng phạm sai trái! Cháu đừng sợ, hãy nói cho bác biết cháu tên gì nào?
– Dạ, cháu tên Đậu!…

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận