Con vẹt đáo để

Tèo vừa mới mua một con vẹt ngoài chợ. Nó hí hửng mang vẹt ra tập nói.
Tèo: – Tôi biết nói.
Con vẹt : – Tôi biết nói, tôi biết nói.
Tèo : – Tôi biết đi.
Con vẹt : – Tôi biết đi, tôi biết đi.
Tèo : – Tôi biết bay.
Con vẹt : – Mày bốc phét vừa phải thôi!!! =))

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận