Nhớ lời bố

Trước ngày thi ông bố lên giọng đe dọa thằng con.

-Bố: Mày mà thi không đỗ thì đừng có gọi tao bằng bố nữa.

Hôm sau:

Bố: Thế có làm được bài không?

Con: Mày đang hỏi tao đấy àh!?

@@!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận