Làm thơ phải tránh vần ..ồn

Làm thơ phải tránh vần ồn
Không lại động đến cái … hồn chị em
Chị em đang đưng gián nem
Đứng gần bị chửi xem xem cái… bồn
Chị em đang tuổi sồn sồn
Nắng lên lại dải lông … Chồn ra phơi
Chị em tính rất dở hơi

Chia sẻ bài này với bạn bè

15 Trả lời to "Làm thơ phải tránh vần ..ồn"

 1. Làm thơ sợ nhất vần " ồn "
  Nếu k cẩn thận vào đồn đến nơi
  Làm thơ cũng chỉ vui chơi
  Mà chị em cứ làm tôi hết hồn
  Chẳng may động phải vần " ồn "
  Là chị em cứ bồn chồn không yên
  Thơ nó vốn dĩ hồn nhiên
  Sao chị em cứ nổi điên xồn xồn

  Trả lời

Bình luận