Không đúng!

Thầy giáo: Các em hãy đọc từ trái nghĩa với từ thầy nói.
Học sinh: Dạ vâng, thưa thầy.
Thầy giáo: Đen.
Học sinh: Không đen.
Thầy giáo: Nóng.
Học sinh: Không nóng.
Thầy giáo: Không đúng!
Học sinh: Đúng!
Thầy giáo : Im lặng
Học sinh : ko im lặng
Thầy giáo: bọn mày sợ tao ko?
Học sinh : bọn tao ko sợ mày
!!!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận