Khoảng cách nào xa nhất ??

Đố các bạn : ” khoảng cách nào là xa nhất ?!! Không phải là khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng , không phải là khoảng cách từ mặt trăng đến mặt trời cũng không phải khoảng cách từ hành tinh này đến hành tinh nọ …mà đó chính là…???
Có lẽ câu trả lời sẽ nằm trong tim của mỗi chúng ta… 😛

Chia sẻ bài này với bạn bè

11 Trả lời to "Khoảng cách nào xa nhất ??"

Bình luận