Lộn hàng

Hài kịch: lộn hàng – Hoài Linh, Thúy Nga Hài hoài linh - Thúy Nga - Lộn Hàng - (Tập này Hoài Linh Men…