Hài tết: Sĩ Diện

Các nghệ sỹ: Quốc Anh, Chiến Thắng, Phạm Bằng, Hương Tươi, Văn Thái, Thu Huyền, Bình Trọng, Hán Văn Tình, Vân Anh,……

Bạn muốn quảng cáo tại đây? Hãy liên hệ chúng tôi

Download video trên * Xem ở cửa sổ lớn «

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận