Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT

Sau khi Ngộ Không và sư phụ đấu với hội quốc sư, Bát Giới và Sa Tăng cũng muốn thử tài.

Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 1

Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 2

Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 3

Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 4

Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 5

Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 6

Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 7

Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 8

Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 9

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT"

Bình luận