Hacked by.. Ms Kiều

Cô Kiều ngồi bắn Half Life.

Chơi màn Death Match mạng 22 người.

Bên cô chẵn 11 người.

Có chàng Từ Hải là người cô yêu.

Bọn cướp thấy thế liêu xiêu.

Rước ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà.

Lại thêm cả mụ Hạnh Bà.

Toàn chơi 4.6 nằm nhà tỉa sang.

Hoạn Thư 5.1 tàng tàng.

Bắn vội bắn vàng giết được vài tên.

Còn Kiều đường cống chui lên.

Chơi quả đạn khói trúng đầu Thúc Sinh.

Bọn cướp ngơ ngác giật mình.

Màn hình hiện chữ Thúy Kiều Hacker

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hacked by.. Ms Kiều"

Bình luận