Ai đã từng uống rượu?

Trung uý tập hợp đơn vị lại và hỏi:
– Trước khi nhập ngũ, trong số các anh, ai từng uống rượu?
– Tất cả im lặng. Rụt rè mãi, cuối cùng binh nhì Brarin mới bước ra khỏi hàng.
– Tốt lắm! Anh đi uống rượu với tôi đi. Còn tất cả đi nhổ cỏ. 😀

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận