Hai cô gái điếm đứng co ro dưới bầu trời tuyết lạnh, cô này hỏi cô kia : – Mày muốn hỏi ông già…