Dạy chó

A: Ê mày biết sao kô, tao đang dạy cho con chó nhà tao 1 thói quen là mỗi lần muốn ăn là nó phải sủa 3 cái

B: Thế rồi sao nữa có thành công không ?!

A: Tao không biết nữa, nhưng mà bây giờ mỗi lần đến giờ ăn tao phải sủa 3 cái nó mới chịu chạy lại ăn.

B: ….. @@

Chia sẻ bài này với bạn bè