Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 51/55 : Buddha dạy phương pháp cứu độ mẹ ngài Mogalana

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận