Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 46/55 : Anan gặp nạn, cảm hóa Angulimala

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận