Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 25/55 : Đi Sứ Magadha, phản đối tế lễ

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Cuộc đời Đức Phật"

Bình luận