Công nghệ cũng bó tay

Chủ tịch Hội đồng quản trị gọi Giám đốc phát triển dự án lên khiển trách về sự chậm trễ trong tiến độ gia công phần mềm xuất khẩu. Sau một hồi xát xà bông, ông ta yêu cầu:

– Anh cần bao nhiêu người tôi cũng cấp đủ cho anh nhưng phải hoàn thành phần mềm này trong vòng một tháng.

Giám đốc dự án cự lại:

– Tôi sẽ giao cho ông 9 phụ nữ. Đố ông làm cho họ đẻ ra một đứa con trong vòng một tháng.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận