Chuyện cá voi

Cá voi đực, có vẻ bối rối, bơi lòng vòng quanh cá voi cái và dụ dỗ:

“Em có biết là hàng trăm quốc gia, những tổ chức bảo vệ môi truờng, các nhà lãnh đạo lớn nhỏ, rồi cả hàng trăm triệu người trên thế giới đang làm mọi việc… để đảm bảo sự tồn tại của loài mình. Vậy mà em… em lại bảo là đêm nay em nhức đầu, nghĩa làm sao?

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận