Chỉ có con cầy.. theo sau..

Ở nơi ấy!..
Tui đã thấy..
Hắn đi “ấy”..
Hổng cần giấy…
Hổng cần lá cây…
Chỉ có con cầy..
Chỉ có con cầy..
Theo sau… ớ ờ… :))

Chỉ có con cầy.. theo sau.. 1

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè