Sự tiến hóa của loài người qua các thời kỳ

Có giả thuyết cho rằng phụ nữ tiến hóa từ loài cá mập 😀

Sự tiến hóa của loài người qua các thời kỳ 1

Còn đàn ông tiến hóa từ loài heo

Sự tiến hóa của loài người qua các thời kỳ 2

Nhưng cũng có giả thuyết khác cho rằng phụ nữ được tiến hóa từ loài bò sữa

Sự tiến hóa của loài người qua các thời kỳ 3

Sự tiến hóa của loài người qua các thời kỳ 4

Sự tiến hóa của loài người qua các thời kỳ 5

Sự tiến hóa của loài người qua các thời kỳ 6

Sự tiến hóa của loài người qua các thời kỳ 7

4.3/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận