Cái gì? Làm gì?

1)Cái gì rửa thì bẩn không rửa thì sạch !?????????

2)Ở trên dzựt dzựt ở dưới đau, ở dưới dzựt dzựt ở trên sướng, rút ra….chãy máu…. 😳 hỏi người ta đang làm gì

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Cái gì? Làm gì?"

Bình luận