3 điều ước… ^^!

Casper cùng 2 thằng bạn bị đắm tàu lạc trên một hoang đảo lâu ngày không được về đất liền, buồn qúa ba thằng khóc om sòm.

Bụt hiện ra: Ta cho các con ba điều ước, mỗi đứa 1 điều. Các con ước đi!!!

tên thứ nhất: Ước gì con được về vói gia đình! Pụp, tên thứ nhất về với gia đình.

Còn lại 2 tên

Tên thứ 2: ước gì con được về với người iu hic hic Pụp.

Tên thứ 2 về với người yêu.

Còn lại cassper: hic hic con buồn quá, 2 đứa kia hôm qua còn ở đây, giờ nó về hết còn mình con. Ước gì tụi nó quay lại đây cho vui. … pụp 😛

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "3 điều ước… ^^!"

Bình luận