Xăng ơi!

Xăng ơi xe bảo xăng này
Xăng mà lên giá (nữa) xe này nghỉ chơi
Xăng như cơn sóng ngoài khơi
Xe này già cỗi hụt hơi mất rồi
Xăng lên giá xe càng hẻo
Nỗi lòng này ai thấu cho chăng
Mới hôm nào xăng mười sáu tư (16.400đ)
Nhưng hôm nay thêm hai phẩy chín (2.900đ)
Xe càng rệu rạo rã rời
Bán thời mất giá để thời chóng hư

Chia sẻ bài này với bạn bè

4 Trả lời to "Xăng ơi!"

Bình luận