Vũ khí sẵn có

Có một anh chồng bị vợ cắm sừng. Một hôm gặp đúng tình địch trong nhà mình, tức quá quát:

– Thằng chó! Tao mà có súng thì tao bắn chết mày, tao mà có dao thì tao đâm lòi bụng mày, tao mà có…

– Đơn giản hơn nhiều – Gã tình địch trả lời – Hãy húc tôi đi.

Chia sẻ bài này với bạn bè

3 Trả lời to "Vũ khí sẵn có"

Bình luận